Kontakty

Základní škola a střední škola waldorfská (ZŠ a SŠW)
Křejpského 1501, 149 00 Praha 4 – Opatov
Tel. 272 930 617, 272 915 619, 602 838 240
E-mail: info@waldorfska.cz
IČO: 70 92 23 06
Bankovní spojení: 2001990009/6000

Číslo datové schránky: 7jkx7qd

 

Školní pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)
Mgr. Eva Šmídová
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
email: gdpr@bdo.cz

 

Výchovná poradkyně pro ZŠ
Mgr. Jindra Váchová

Tel. 272 930 617, 737 862 606
– příjem dětí na ZŠ
vachova@waldorfska.cz

 

Výchovná poradkyně pro SŠ
Mgr. Zdena Němcová
Tel. 272 930 617
– příjem studentů na SŠ
nemcova@waldorfska.cz
– konzultační hodiny: po telefonické domluvě

 

Školní metodik prevence
Gabriela Bušková
buskova@waldorfska.cz

 

Nadace JAK
Mgr. Alena Mužíková
nadacejak@email.cz
Bankovní spojení: 1933871339/0800 – Česká spořitelna a.s.

Nadační dům
Roškopov 58, Stará Paka

 

TYMYJÁn
Křejpského 1501, 149 00 Praha 4 – Opatov
IČO: 26 58 38 87
www.tymyjan.cz
bankovní spojení 14887319/0800 – Česká spořitelna a.s.

 

Gymnázium Opatov – jídelna
tel. 272 917 556

 

Sociálně – terapeutická dílna Jinan
Mgr. Monika Kočová
tel. 737 774 069 nebo 724 744 491
e-mail: dilnajinan@centrum.cz

 

Učitelé

Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová – ředitelka, tanec
vancatova@waldorfska.cz

Mgr. Dana Špičková – zástupkyně ředitelky
spickova@waldorfska.cz

Eva Matoulková – tř. uč. 1. ročníku
matoulkova@waldorfska.cz

Mgr. Dagmar Kohoutková – tř. uč. 2. ročníku
kohoutkova@waldorfska.cz

Mgr. Lenka Redlichová – tř. uč. 3. ročníku
redlichova@waldorfska.cz

Lenka Špelinová – tř. uč. 4. ročníku
spelinova@waldorfska.cz

Mgr. Lenka Lišková – tř. uč. 5. ročníku
liskova@waldorfska.cz

Mgr. Eva Hlináková – tř. uč. 6. ročníku, logopedie
hlinakova@waldorfska.cz

Mgr. Jindra Váchová – tř. uč. 7. ročníku, výchovná poradkyně pro 1. – 8. třídu
vachova@waldorfska.cz

Mgr. Petra Chotěborská – tř. uč. 8. ročníku
choteborska@waldorfska.cz

Mgr. Monika Kočová – tř. uč. 9. ročníku, chemie, estetika, Vv
kocova@waldorfska.cz

Ing. Kamila Jirsáková –  tř. uč. 10. ročníku
jirsakova@waldorfska.cz

Mgr. Zuzana Kolmanová – učitelka praxí – práce s textilním materiálem, zeměpis, přírodopis
kolmanova@waldorfska.cz

MgA. Tereza Mílová – výtvarná výchova, hudební výchova
milova@waldorfska.cz

Mgr. Petr Vlach – práce se dřevem, učitel praxí
vlach@waldorfska.cz

Mgr. Zdena Němcová – keramika, výchovná poradkyně pro 9. – 10. třídu a SŠ
nemcova@waldorfska.cz

Mgr. Karin Turoňová – matematika, fyzika
turonova@waldorfska.cz

Dipl. Um. Veronika Čechová – korepetice k eurytmii
cechova@waldorfska.cz

MgA. Lucie Koderová – tvořivá dramatika
koderova@waldorfska.cz

Ing. Jana Zahrádková – anglický jazyk, eurytmie, asistentka pedagoga
zahradkova@waldorfska.cz

Mgr. Šárka Šatánková – anglický jazyk
satankova@waldorfska.cz

BcA. Matouš Černý – hudební výchova, anglický jazyk

Mgr. Zdenka Zbořilová – eurytmie, tvořivá dramatika
zborilova@waldorfska.cz

Mgr. Renata Kocevová – pracovní vyučování
kocevova@waldorfska.cz

Mgr. Alena Mužíková
muzikova@waldorfska.cz

Gabriela Bušková – asistentka pedagoga, školní metodik prevence
buskova@waldorfska.cz

Eva Vašková – asistentka pedagoga
vaskova@waldorfska.cz

Andrea Novoveská – asistentka pedagoga
novoveska@waldorfska.cz

Lukáš Truksa – asistent pedagoga, vychovatel
truksa@waldorfska.cz

Kateřina Štěpánková – asistentka pedagoga
stepankova@waldorfska.cz

Radim Ventura – asistent pedagoga, vychovatel školního klubu
ventura@waldorfska.cz

Liliana Látková – vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
latkova@waldorfska.cz

Eliška Vopatová – asistentka ve školní družině
vopatova@waldorska.cz

Vojtěch Kouřil – asistent pedagoga, vychovatel školní družiny
kouril@waldorfska.cz

Viola Anna Zdráhalová – asistentka pedagoga
zdrahalova@waldorfska.cz

Mgr. Zdeňka Svobodová – asistentka pedagoga
svobodova@waldorfska.cz

RNDr. Petra Stránská – asistentka pedagoga
stranska@waldorfska.cz

Markéta Franková – asistentka pedagoga
frankova@waldorfska.cz

Ing. Jana Brajerová – asistentka pedagoga
brajerova@waldorfska.cz