Kdo jsme?

Základní škola a střední škola waldorfská je státní škola spadající do sítě speciálního školství, zřizovatelem je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1.

Na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s dětmi a mladými lidmi se zdravotním postižením a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Fotografie školy

Povinně zveřejňované údaje

Informační video o naší škole

Naše cíle

 • Usilujeme o harmonický vývoj dítěte v souladu s jeho aktuálním vývojovým stupněm a konkrétními vzdělávacími potřebami.
 • U dětí se snažíme podněcovat zvídavost, zájem o vzdělávání, tvořivost, toleranci, společenskou odpovědnost a důvěru.
 • Respektujeme individuální možnosti a schopnosti každého dítěte, individuální tempo, temperament.
 • Naším cílem je probouzet skryté schopnosti dětí a umožnit jim jak skutečný rozvoj individuality, tak i jejich sociální integraci.
 • Cílem je, aby dítě získalo za pomoci sil myšlení, cítění a vůle v průběhu výuky ucelený a nezkreslený pohled na okolní svět.
 • Při práci s dětmi využíváme prvků léčebné pedagogiky a umělecká cvičení jako malování, modelování, práci se dřevem, léčebnou eurytmii, kreslení forem, hraní na hudební nástroje, Bothmerovu gymnastiku, hiporehabilitaci, logopedii, pracovní činnosti (předení, tkaní, šití, práce s ovčí vlnou, práce se včelím voskem, řezbářství, kovářství, keramika, práce s proutím, zahradnické práce).
 • Teoretická i praktická výuka probíhá ve školní budově na Opatově. Některé epochy a vyučovací témata se v nižších ročnících uskutečňují rámci školy v přírodě v nadačním domě v Roškopově u Staré Paky. Tento dům vlastní a provozuje Nadace JAK, která se podílí na činnosti školy.
 • Při škole funguje ranní a odpolední školní družina (1. – 6. třída) a školní klub (7. – 12. třída).

 

Waldorfská pedagogika

Základy tohoto typu alternativního vzdělávacího položil začátkem 20. století rakouský filosof a pedagog Rudolf Steiner. Pro více informací se podívejte ZDE. Hlavní prvky waldorfské pedagogiky:

Výuka v epochách:

 • Výuka hlavních vyučovacích předmětů (český jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie, biologie,…) vždy probíhá v ranních vyučovacích blocích (2x 45 min) po dobu
  2 – 4 týdnů.
 • Žáci se tak mohou lépe soustředit na jedno téma po delší dobu a více ho prožít a zpracovat.
 • Ostatní předměty (anglický jazyk, hudební výchova, pracovní činnosti, eurytmie, tělesná výchova, výtvarná výchova,…) se vyučují v obvyklých 45 minutových vyučovacích hodinách.

Rytmus:

 • Epochy i další vyučovací hodiny, jsou členěny na tři části: rytmickou (hra na flétnu, rytmizace, pohyb, říkanky, říkadla, motorická cvičení, atd.), vyučovací (učební látka) a vyprávěcí (tematické vyprávění na závěr epochy).
 • Rytmus provází waldorfské vyučování denně po celý rok, včetně svátků a slavností a pomáhá dětem přirozeně prožívat okolní svět.

Třídní učitel:

 • Pokud je to možné, třídní učitel vede a provází svou třídu od 1. až do 8. třídy.

Slovní hodnocení:

 • Práce, snaha a chování dětí není motivováno známkami – vysvědčení má podobu slovního hodnocení.

 

Historie školy

 • Škola zahájila svou činnost ve školním roce 1990/1991 jako experiment pod hlavičkou Zvláštní školy v Josefské ulici v Praze 1.
 • Prvotní impuls k založení školy dala PaedDr. Jana Vášová.
 • Vyučovat se začalo ve 2. a 3. ročníku, do těchto tříd byli žáci přiděleni vedením Zvláštní školy.
 • V červnu roku 1991 se podařilo dosáhnout právní subjektivity, škola se osamostatnila a po udělení mezinárodního statutu Waldorfská začala užívat vlastní název Svobodná speciální škola Jana Amose Komenského.
 • Ve školním roce 1991/1992 již probíhala výuka v 1. – 4. ročníku. Každý následující rok pak byla vždy otevřena nová první třída. V roce 2000 dosáhla škola plného počtu ročníků.
 • Během své existence musela škola několikrát změnit působiště, v současné době sídlí v ulici Křejpského v Praze 4 na Opatově.
 • Ve školním roce 2011/2012 škola oslavila 21. výročí svého působení.
„Jen v otevřeném prostoru může každý najít svou vlastní cestu.“
Daniel Wirz

Prohlášení o přístupnosti webových stránek zde.