Ostatní

Předběžné informace k zápisu do 1. třídy: Předběžné informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy

Informace – Covid-19: Info pro rodiče Covid

Prohlášení o přístupnosti: Prohlášení o přístupnosti internetových stránek školy

Informace o zpracování osobních údajů – elektronická komunikace, distanční výuka: Informace o zpracování osobních údajů – distanční výuka

Školská rada – volby: Volby do Školské rady

Školská rada – pokyny: Volby do Školské rady-pokyny

Volby do Školské rady kandidátka

Informace k provozu školy: informace k provozu školy

Dopis pro rodiče ZŠ: Dopis pro rodiče ZŠ

Ochrana zdraví ZŠ: ochrana_zdravi_zs (1)

Oznámení školní jídelny: Oznámení ŠJ

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021: Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání 2020-2021

Informace o organizaci a průběhu zápisu – změna – informace k zápisu 2020-2021

Žádost k zápisu do 1. třídy:  žádost zápis 2020-2021

Žádost o odklad: Žádost o odklad PŠD

Opatření MŠMT – priloha_764299305_1_Opatření ministra školství_podpis

Žádost o ošetřovné – Žádost o ošetřovné
Podmínky nároku na OČR – informace pro rodiče OČR

Inzeráty
Inzerát na AP
Inzerát na vychovateleŠD

Skleník: sklenik

Minimálně preventivní program: preventivní program školy 2019 – 2020

Školní řád: Školní řád ZŠW platný od 1.9. 2019

+ dodatek k ŠŘ: Dodatek ke školnímu řádu-distanční výuka

Řád školní družiny: Řád ŠD 2018-2019

Řád školního klubu: Řád ŠK 2018-2019