Příjem žáků

Zápis do 1. třídy 

9. 4. a 24. 4. 2024

Oznámení o přijetí: 

Informace k zápisu:

Přihláška (zápisní list): 

Žádost o odklad: Žádost o odklad PŠD