Projekty

V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem „ZŠ Waldorfská Šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0013886, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit. Informace zde