Projekty

Naše škola realizuje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 projekt s názvem ZŠ Waldorfská – šablony OP JAK, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006036, jenž je financovaný z OP JAK. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a poskytnutím inovativního vzdělávání žákům. Informace na web – šablony

Projekt digitalizace I

Projekty digitalizace II

V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem „ZŠ Waldorfská Šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0013886, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit. Informace zde