Kontakty

Základní škola a střední škola waldorfská (ZŠ a SŠW)
Křejpského 1501, 149 00 Praha 4 – Opatov
Tel. 272 930 617, 272 915 619, 602 838 240
E-mail: info@waldorfska.cz
IČO: 70 92 23 06
Bankovní spojení: 2001990009/6000

Číslo datové schránky: 7jkx7qd

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)
Mgr. Eva Šmídová
Moore Advisory CZ s.r.o.

Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
email: recepcni@moore-czech.cz

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech
(žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři)
zpracovávány, jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Provozní doba podatelny školy
Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 14:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 13:00
Podatelna školy přijímá dokumenty v analogové (listinné) podobě.
Dokumenty v digitální podobě doručované na technických nosičích
dat podatelna nepřijímá.

 

Výchovná poradkyně pro ZŠ
Mgr. Jindra Váchová

Tel. 272 930 617, 775 887 655
– příjem dětí na ZŠ
vachova@waldorfska.cz

 

Výchovná poradkyně pro SŠ
Mgr. Karin Turoňová
Tel. 272 930 617, 602 838 240
– příjem studentů na SŠ
turonova@waldorfska.cz
– konzultační hodiny: po telefonické domluvě

 

Školní metodik prevence
Gabriela Bušková
buskova@waldorfska.cz

 

Nadace JAK
Mgr. Alena Mužíková
nadacejak@email.cz
Bankovní spojení: 1933871339/0800 – Česká spořitelna a.s.

Nadační dům
Roškopov 58, Stará Paka

 

TYMYJÁn
Křejpského 1501, 149 00 Praha 4 – Opatov
IČO: 26 58 38 87
www.tymyjan.cz
bankovní spojení 14887319/0800 – Česká spořitelna a.s.

 

Školní jídelna – Gymnázium Opatov
www.jidelna.cz
tel. 778 488 163 (záznamník 272 917 556): do 8 hodin – odhlášky na daný den
email: jidelna@gymnazium-opatov.cz
Přihláška ke stravování
Pokyny ŠJ pro školní rok 2023-2024

 

Sociálně – terapeutická dílna Jinan
Mgr. Monika Kočová
tel. 724 744 491
e-mail: dilnajinan@centrum.cz

 

Učitelé

Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová – ředitelka, tanec
vancatova@waldorfska.cz

Mgr. Dana Špičková – statutární zástupkyně ředitelky
spickova@waldorfska.cz

Mgr. Karin Turoňová – zástupkyně ředitelky
turonova@waldorfska.cz

Mgr. Eva Hlináková – tř. uč. 1. ročníku, logopedie
hlinakova@waldorfska.cz

Natálie Staňková – tř. uč. 2. ročníku
stankova@waldorfska.cz

Jana Brajerová – tř. uč. 2. ročníku
brajerova@waldorfska.cz

Mgr. Dagmar Kohoutková – tř. uč. 2. ročníku, eurytmie
kohoutkova@waldorfska.cz

Adéla Vlčková – tř. uč. 3. ročníku, anglický jazyk
vlckova@waldorfska.cz

Mgr. Jitka Králová – tř. uč. 4. ročníku, anglický jazyk
kralova@waldorfska.cz

Bc. Katarína Hrabětová – tř. uč. 4. ročníku, tvořivá dramatika
hrabetova@waldorfska.cz

Mgr. Alena Mužíková – tř. uč. 5. ročníku, Bothmerova gymnastika, tělesná výchova
muzikova@waldorfska.cz

Michaela Rjaibi, DiS. – tř. uč. 5. ročníku
rjaibi@waldorfska.cz

Mgr. Šárka Šatánková – tř. uč. 6. ročníku, anglický jazyk
satankova@waldorfska.cz

Ing. Jana Zahrádková – tř. uč. 6. ročníku, fyzika, eurytmie
zahradkova@waldorfska.cz

Mgr. Eva Matoulková – tř. uč. 7. ročníku
matoulkova@waldorfska.cz

Mgr. Jindra Váchová – tř. uč. 8. ročníku
vachova@waldorfska.cz

Mgr. Lenka Redlichová – tř. uč. 9. ročníku
redlichova@waldorfska.cz

Mgr. Zdeňka Svobodová – tř. uč. 10. ročníku
svobodova@waldorfska.cz

Mgr. Petra Chotěborská – učitelka, pracovní vyučování
choteborska@waldorfska.cz

Mgr. Monika Kočová – učitelka, výtvarná výchova
kocova@waldorfska.cz

Mgr. Zuzana Kolmanová – učitelka praxí – práce s textilním materiálem
kolmanova@waldorfska.cz

Mgr. Petr Vlach – práce se dřevem, učitel praxí
vlach@waldorfska.cz

Dipl. Um. Veronika Čechová – korepetice k eurytmii
cechova@waldorfska.cz

Mgr. Zdenka Zbořilová – eurytmie, tvořivá dramatika
zborilova@waldorfska.cz

Gabriela Bušková – školní metodik prevence, učitelka
buskova@waldorfska.cz

Mgr. Radka Fleischmannová – učitelka informačních technologií
fleischmannova@waldorfska.cz

Bc. Jaromíra Krčmářová – učitelka
krcmarova@waldorfska.cz

Bc. Marek Fleischmann – učitel, práce v keramické dílně
fleischmann@waldorfska.cz

Kateřina Michalíková – hudební výchova
michalikova@waldorfska.cz

Ing. Monika Sysalová – učitelka, vychovatelka školního klubu
sysalova@waldorfska.cz

Mgr. Irena Kadlečková – učitelka anglického jazyka a výtvarné výchovy
kadleckova@waldorfska.cz

Mgr. Hana Ženíšková – pracovní vyučování
zeniskova@waldorfska.cz

Ing. Ivana Jansenová – učitelka 
jansenova@waldorfska.cz

Viola Zdráhalová – vychovatelka školní družiny, 778 410 761
zdrahalova@waldorfska.cz

Miroslava Svobodová – vychovatelka školní družiny
svobodova@waldorfska.cz

Kateřina Řezáčová – vychovatelka školní družiny
rezacova@waldorfska.cz

Kateřina Štěpánková – vychovatelka ranní družiny
stepankova@waldorfska.cz

Eva Vaškova – vychovatelka ranní družiny
vaskova@waldorfska.cz

Marek Hraba – asistent ve školní družině, IT 
hraba@waldorfska.cz